Mats Gabrielsson förvärvar ytterligare aktier i Trention AB (publ.)

Mats Gabrielsson, ordförande och största aktieägare i Trention AB (publ,) har idag via bolaget B.O. Intressenter AB förvärvat 50 000 aktier i Trention. Mats Gabrielssons totala innehav i Trention uppgår till 33,6 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter förvärvet. För ytterligare information, vänligen kontakta…

Fortsätt läsa

Trentions deltagande i Saxlund Group ABs nyemission

Trention har sedan tidigare kommunicerat att bolaget avser finansiera Saxlund med ytterligare lån för att säkerställa utvecklingen och värdena i bolaget. Saxlund Group AB har idag meddelat att bolaget även avser genomföra en företrädesemission om totalt 30,7 mkr. Som del i att utveckla och bevaka…

Fortsätt läsa

Delårsrapport januari – september 2018

Tredje kvartalet 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 14,4 (12,9) mkr · Resultat före förändring av kreditreserv uppgick till 6,6 (11,0) mkr · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,0 (8,5) mkr · Rörelsemarginalen uppgick till 34,6% (66,3%) · Resultatet före skatt uppgick till 4,4 (9,2) mkr ·…

Fortsätt läsa