Den oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson utvärderar det reviderade budpliktserbjudandet från konsortiet lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd…

Den oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson utvärderar det reviderade budpliktserbjudandet från konsortiet lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd... Den oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson utvärderar det reviderade budpliktserbjudandet från konsortiet lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd, inklusive SINO-CEE Fund,…

Fortsätt läsa

Uttalande av den oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson avseende budpliktserbjudandet från ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd

Uttalande av den oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson avseende budpliktserbjudandet från ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd Uttalande av den oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson avseende budpliktserbjudandet från ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd, inklusive…

Fortsätt läsa

Den Oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson utvärderar budpliktserbjudandet från ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd, inklusive SINO-CEE Fund

Den Oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson utvärderar budpliktserbjudandet från ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd, inklusive SINO-CEE Fund Den Oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson utvärderar budpliktserbjudandet från ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd, inklusive SINO-CEE…

Fortsätt läsa

Beslut vid extra bolagsstämman i Radisson Hospitality AB (publ)

Beslut vid extra bolagsstämman i Radisson Hospitality AB (publ) Extra bolagsstämma ("Bolagsstämman") i Radisson Hospitality AB (publ) ("Bolaget") hölls den 10 december 2018 i Stockholm. Bolagsstämman hade begärts sedan ett tidigare annonserat förvärv av aktier i Bolaget av ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings…

Fortsätt läsa

RADISSON HOSPITALITY AB (PUBL): KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

RADISSON HOSPITALITY AB (PUBL): KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Radisson Hospitality AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 december 2018 kl. 11.00, på Radisson Blu Waterfront Hotel, Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm. Registrering till stämman påbörjas kl. 10.00. Som en…

Fortsätt läsa