Den oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson utvärderar det reviderade budpliktserbjudandet från konsortiet lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd…

Den oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson utvärderar det reviderade budpliktserbjudandet från konsortiet lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd... Den oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson utvärderar det reviderade budpliktserbjudandet från konsortiet lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd, inklusive SINO-CEE Fund,…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Momentum Group förvärvar industriåterförsäljaren TOOLS Løvold i Norge</title><style> </style> </head> <body><p><i>TOOLS AS, ett dotterbolag inom Momentum Group-koncernen, har idag förvärvat samtliga aktier i TOOLS Løvold AS i Norge. Förvärvet stärker TOOLS position som den ledande leverantören till norsk industri ytterligare. TOOLS Løvold…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Substansvärdet per den 31 december 2018</title><style> </style> </head> <body><p>Den 31 december 2018 var substansvärdet 196 kronor per aktie.</p> <p>Sista stängningskurs den 28 december 2018 var 183,20 kronor för A-aktien och 179,20 kronor för C-aktien.</p> <p><br /></p> <p>Stockholm den 2 januari 2019</p> <p>AB…

Fortsätt läsa

Uttalande av den oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson avseende budpliktserbjudandet från ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd

Uttalande av den oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson avseende budpliktserbjudandet från ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd Uttalande av den oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson avseende budpliktserbjudandet från ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd, inklusive…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Styrelsen i Hoylu godkänner tilldelning av samtliga konvertibler som tecknats i konvertibelemissionen i Hoylu.</title><style> </style> </head> <body><p>Hoylu AB (publ) (”Hoylu” eller ”Bolaget”) har avslutat den emission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med undantag för aktieägarna Alden AS, Fougner Invest AS,…

Fortsätt läsa