Bolagsstämmokommuniké

Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, "Bolaget") har idag den 7:e januari 2019 hållit en extra bolagsstämma. Vid stämman fattades beslut avseende val av revisor samt arvode till revisorn.Stämman beslutade att bolagets revisor Grant Thornton Sweden AB med Stefan Hultstrand som huvudansvarig revisor ska entledigas. Därefter…

Fortsätt läsa

Bracknor Investment group påkallar utbyte av konvertibler

I enlighet med ingånget finansieringsavtal och utbetalningen av andra tranchen om 400 000 EUR i konvertibellånet som skedde i mars 2018, har Bracknor Investment Group påkallat del av utbyte av konvertibler i Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, "Bolaget") om 384 786 SEK till en konverteringskurs…

Fortsätt läsa

Förändring i ledningsfunktioner hos Gaming Corps AB

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, "Bolaget") har nyligen initierat en omorganisation som kommer att innebära en bred genomlysning av verksamheten samt förstärkning av bolagets ledningsfunktioner. Som ett led i det arbetet inleddes den 18:e december rekryteringsprocessen för att anställa en ny ordinarie VD,…

Fortsätt läsa

Gaming Corps AB påbörjar ny noteringsprocess på börsen

Styrelsen i Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, "Bolaget") vill meddela att med hänvisning till de genomgripande förändringarna i bolagets styrelse och ledning är det börsens bedömning att bolaget måste betraktas som en ny emittent.Börsen har således mot den bakgrunden beslutat att initiera en ny noteringsprocess…

Fortsätt läsa