Omvärdering av Creades innehav i Tink

På grund av en transaktion i Tink omvärderas Creades innehav i bolaget till ett värde om 226 Mkr. I den senast publicerade substansvärdesrapporten per 30 november 2018 uppgick motsvarande värde till 93 Mkr. Antalet aktier Creades äger i Tink har inte förändrats. För ytterligare information,…

Fortsätt läsa

Creades avyttrar aktier i Acne Studios

Creades har ingått avtal om försäljning av hela sitt innehav av aktier i Acne Studios Holding. Köpare är IDG Capital och I.T Group. Försäljningslikviden, inklusive utdelning samt med avdrag för transaktionskostnader, uppgår till SEK 372 mn. Efter denna transaktion kommer Creades inte att ha något…

Fortsätt läsa

Substansvärde per 2018-11-30

Koncernens avkastning på substansvärdet inklusive återinvesterad utdelning uppgår för perioden till 16 %. Six Return Index ökade 2 % under samma periodCreades substansvärde uppgick till 303 kr per aktie per den 30 november 2018. Substansvärdet den 31 december 2017 uppgick till 272 kronor per aktie.…

Fortsätt läsa

Substansvärde per 2018-10-31

Koncernens avkastning på substansvärdet för perioden uppgår till 16 %, inklusive återinvesterad utdelning. Six Return Index ökade 3 % under samma period. Creades substansvärde uppgick till 303 kr per aktie per den 31 oktober 2018. Substansvärdet den 31 december 2017 uppgick till 272 kronor per…

Fortsätt läsa

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

Ökning av substansvärdet med 11 procent · Avkastning på substansvärdet uppgick till +11 (+13) procent. Six Return Index ändrades under samma period med +11 (+12) procent · Resultat kr per aktie uppgick till 32,02 (29,46) · Hela innehavet i NOTE avyttrat Delårsrapport inklusive substansvärdets fördelning…

Fortsätt läsa