Integritetspolicy

Vad är denna integritetspolicy till för?
Denna integritetspolicy gäller för webbplatsen www.stockaboo.com, betjänas av Stockaboo AB och styr integriteten för de som väljer att använda den.

Policyn anger de olika områden där användarnas personliga integritet är berörd och beskriver de skyldigheter och krav som gäller användarna, webbplatsen och webbplatsägaren. Den beskriver vidare hur denna webbplats bearbetar, lagrar och skyddar användardata och information.

Hemsidan

Denna webbplats och dess ägare tar en proaktiv inställning till användarnas personliga integritet och ser till att nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda integriteten hos sina användare. Denna webbplats följer alla svenska nationella lagar gällande användarnas integritet.

Användning av cookies

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarens upplevelse när webbplatsen besöks. I förekommande fall använder denna webbplats ett system som låter användaren vid sitt första besök på webbplatsen att tillåta eller förbjuda användningen av cookies på sin dator/enhet. Detta överensstämmer med den senaste lagstiftningen för webbplatser, där en webbplats måste få ett uttryckligt medgivande från användaren innan de lämnar filer som exempelvis cookies på en användares dator/enhet.

Cookies är små filer som sparas på användarens dators hårddisk för att spara och lagra information om användarens interaktion och användning av webbplatsen. Detta gör det möjligt för webbplatsen att ge användarna en skräddarsydd upplevelse.

Användare uppmanas att om de vill förneka användning och sparande av cookies från denna webbplats, vidta nödvändiga åtgärder i sina webbläsares säkerhetsinställningar för att blockera alla cookies från denna webbplats.

Denna webbplats använder mjukvara för att övervaka sina besökare för att bättre förstå hur de använder den. Denna programvara tillhandahålls av Google Analytics, som använder cookies för att spåra besökares användning. Programmet kommer att spara en cookie till din dators hårddisk för att spåra och övervaka din användning av webbplatsen, men kommer inte att lagra, spara eller samla in personuppgifter. Du kan läsa Googles sekretesspolicy här för mer information [http://www.google.com/privacy.html].

Andra cookies kan lagras på din dators hårddisk genom externa leverantörer när denna webbplats använder referralprogram, sponsrade länkar eller annonser. Sådana cookies används för referralspårning och tas vanligtvis bort efter 30 dagar, även om det i vissa fall kan ta längre tid. Ingen personlig information lagras, sparas eller hämtas.

Kontakt och kommunikation

Användare som kontaktar denna webbplats och/eller dess ägare gör det efter eget godtycke och tillhandahåller sådana personliga uppgifter som begärs på egen risk. Din personliga information är privat och förvaras säkert tills den inte längre behövs. Vi anstränger oss för att bibehålla en hög säkerhet i kontakt via e-mail, men användaren måste vara medveten om att all e-mail skickas på egen risk.

Denna webbplats och dess ägare använder all information som lämnas för att förse dig med mer information om de produkter/tjänster som de erbjuder eller för att hjälpa dig att besvara alla frågor eller funderingar du haft. Detta inkluderar att använda dina uppgifter för att anmäla dig till ett eventuellt e-nyhetsbrev, men endast om detta gjordes klart för dig och ditt uttryckliga tillstånd gavs när du skickade ditt e-mail. Detta är inte en komplett lista med dina användarrättigheter när det gäller att ta emot marknadsföringsmaterial via e-mail. Dina uppgifter förs inte vidare till tredje part.

Externa länkar

Även om denna webbplats bara ser till att innehålla kvalitativa, säkra och relevanta externa länkar, uppmanas användaren att använda försiktighet innan du klickar på några externa webblänkar som finns på denna webbplats. (Externa länkar är klickbar text/banners/bildlänkar till andra webbplatser.)

Ägarna av denna webbplats kan trots sina ansträngningar inte garantera eller kontrollera innehållet i varje externt länkad webbplats. Användare bör därför notera att de klickar på externa länkar på egen risk och att denna webbplats och dess ägare inte kan hållas ansvariga för eventuella skador eller konsekvenser som orsakas av att klicka på några externa länkar.
Annonser och sponsrade länkar
Denna webbplats kan innehålla sponsrade länkar och annonser. Dessa kommer vanligtvis via våra reklampartners, som kan ha detaljerade sekretesspolicys som gäller för deras webbsidor.

Genom att klicka på sådana annonser kommer du att skickas till annonsörens webbplats via ett affiliateprogram som kan använda cookies och spåra antalet hänvisningar från denna webbplats. Detta kan innebära användning av cookies som i sin tur kan sparas på din dators hårddisk. Användare bör därför notera att de klickar på sponsrade externa länkar på egen risk och att denna webbplats och dess ägare inte kan hållas ansvariga för eventuella skador eller konsekvenser som orsakas av detta.

Sociala medier

Kommunikation, engagemang och åtgärder genom externa sociala medier som denna webbplats och dess ägare deltar på, är anpassade till de villkor samt den sekretesspolicy som finns på respektive sociala mediers plattform.

Användare rekommenderas att använda sociala medier klokt och kommunicera på dem med omsorg och försiktighet när det gäller sin egen integritet och sina egna personuppgifter. Denna webbplats eller dess ägare kommer aldrig att be om personlig eller känslig information via sociala medier och uppmuntrar användare som vill diskutera känsliga detaljer att kontakta dem via primära kommunikationskanaler såsom per telefon eller e-mail.

Denna webbplats kan använda sociala mediers dela-knappar, vilka delar innehåll direkt från webbsidan till den sociala medieplattformen i fråga. Användaren rekommenderas att notera att den sociala medieplattformen kan spåra och spara din begäran om att dela en webbsida, innan hen använder sig av de olika sociala mediernas dela-knappar.

Senast uppdaterad 2016-07-15.