15 frågor med Stockaboo

Här kan du se Stockaboos intervjuer med spännande bolag! Många fler är på gång!

Väckte filmen ditt intresse för bolaget?
Gå in på chat.stockaboo.com och diskutera med andra ägare och intressenter!